All posts by Automation HCM

Giấy Mời Tham Dự Đại Hội Hội Tự động hóa Tp.HCM nhiệm kỳ V

giay moi

Đại Hội Hội Tự động hóa Tp.HCM nhiệm kỳ V (2019-2024) sẽ được tổ chức như sau:
Thời gian : 8h00 Thứ Năm, ngày 23 tháng 05 năm 2019
Địa điểm : 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Hội Trường Lầu 2, Tòa nhà Liên Hiệp các Hội KH & KT TP.HCM
Kính gửi đến quý Doanh nghiệp hội viên giấy mời tham dự Đại Hội Hội Tự động hóa Tp.HCM.
Giấy mời chính thức đã được gửi đến Quý Doanh nghiệp Hội viên vào ngày thứ năm, 16/5/2019.

Do một số lý do, rất có thể thư sẽ bị thất lạc hoặc đến trễ, xin quý hội viên vui lòng chấp nhận mail này như là thư mời chính thức của hội.
Rất trân trọng cám ơn sự chấp nhận của quý hội viên và rất mong được đón tiếp quý hội viên tại đại hội.
Để công tác tổ chức được chu đáo, xin Quý Hội Viên vui lòng xác nhận tham dự:
– Ms. Tuyến : 090 181 4379
– Email : vanphong@hcmautomation.org.vn
TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TP.HCM.
Chủ tịch
LÊ PHAN HOÀNG CHIÊU