Category Archives: Thị trường công nghệ

NGÀY HỘI KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG CAO THẮNG

Vào ngày 17 tháng 10, ngày hội Kết Nối Doanh Nghiệp và Giới Thiệu Việc Làm được tổ chức tại Trường Cao Thắng đã thu hút nhiều doanh nghiệp cùng với hàng ngàn sinh viên tham dự tìm hiểu về sản phẩm cũng như các cơ hội việc làm.

Kỹ sư Hưng Phú đang trao đổi với các bạn sinh viên
Kỹ sư Hưng Phú đang trao đổi với các sinh viên

Continue reading NGÀY HỘI KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG CAO THẮNG