Category Archives: Văn bản ban hành

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2015

Căn cứ Quyết định số 4637/QĐUB – NCVX ngày 24/06/1995 của Chủ tịch UBND Tp.HCM cho phép thành lập Hội Khoa học – Công nghệ Tự động Tp.HCM.

Căn cứ Quyết định số 5645/ Qđ-UBND ngày 15 tháng 11 của Chủ tịch UBND Tp.HCM cho phép đổi tên Hội Khoa học – Công nghệ Tự động Tp.HCM thành Hội Tự động hóa Tp.HCM

Căn cứ vào Điều lệ Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành lần III nhiệm kỳ 2013 – 2018

BAN THƯỜNG VỤ THÔNG QUA VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 NHƯ SAU:

Continue reading KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2015

QUY CHẾ TÀI CHÍNH HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TPHCM

- Căn cứ Quyết định số 4637/QĐUB – NCVX ngày 24/06/1995 của Chủ tịch UBND Tp.HCM cho phép thành lập Hội Khoa học – Công nghệ Tự động Tp.HCM

- Căn cứ Quyết định số 5645/ Qđ-UBND ngày 15 tháng 11 của Chủ tịch UBND Tp.HCM cho phép đổi tên Hội Khoa học – Công nghệ Tự động Tp.HCM thành Hội Tự động hóa Tp.HCM

- Căn cứ vào Điều lệ Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành lần III nhiệm kỳ 2013 – 2018

BAN CHẤP HÀNH HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TPHCM BAN HÀNH QUY CHẾ TÀI CHÍNH NHƯ SAU Continue reading QUY CHẾ TÀI CHÍNH HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TPHCM

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG ỦY VIÊN BCH NHIỆM KỲ 2013 – 2018

- Căn cứ Quyết định số 4637/QĐUB – NCVX ngày 24/06/1995 của Chủ tịch UBND Tp.HCM cho phép thành lập Hội Khoa học – Công nghệ Tự động Tp.HCM

- Căn cứ Quyết định số 5645/ Qđ-UBND ngày 15 tháng 11 của Chủ tịch UBND Tp.HCM cho phép đổi tên Hội Khoa học – Công nghệ Tự động Tp.HCM thành Hội Tự động hóa Tp.HCM

- Căn cứ vào Điều lệ Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành lần III nhiệm kỳ 2013 – 2018

BAN CHẤP HÀNH HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TP.HCM QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG 04 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2013 – 2018 như sau

Continue reading QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG ỦY VIÊN BCH NHIỆM KỲ 2013 – 2018

Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành lần III Nhiệm kỳ 2013 – 2018

- Hội nghị Ban chấp hành Hội Tự động hóa TPHCM lần thứ ba diễn ra vào ngày 17 tháng 1 năm 2015. Thành phần tham dự gồm có 13 Ủy viên Ban chấp hành và 7 Hội viên được mời.

- Hội nghị đã nghe Ban thường vụ trình bày báo cáo hoạt động năm 2014 và chương trình hoạt động 2015, công bố các quyết định của Chủ tịch Hội, đề xuất bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, dự thảo Quy chế tài chính của Hội

Continue reading Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành lần III Nhiệm kỳ 2013 – 2018

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ỦY VIÊN BCH VÀO BAN CHUYÊN MÔN CỦA HỘI TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TĐH4 , Hội Tự động hóa TPHCM xin thông báo đến hội viên quyết định về việc phân công các ủy viên BCH Trung ương vào các Ban chuyên môn thuộc Hội Tự động hóa Việt Nam.

Quyết định phân công Ủy viên BCH và các Ban chuyên môn HTĐH Việt Nam
Quyết định phân công Ủy viên BCH và các Ban chuyên môn HTĐH Việt Nam

Trong đó, Hội Tự động hóa TPHCM có các Ủy viên tham gia vào các Ban chuyên môn của Hội Tự động hóa Việt Nam như sau:

Continue reading QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ỦY VIÊN BCH VÀO BAN CHUYÊN MÔN CỦA HỘI TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CLB KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

- Căn cứ Quyết định số 002/QĐ-HAuA, Hội Tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến Quý hội viên Quyết định thành lập Câu lạc bộ Kỹ sư Tự động hóa (trực thuộc Hội TĐH TPHCM) và Quy chế hoạt động CLB Kỹ sư Tự động hóa được ban hành kèm theo.

- Lễ công bố quyết định thành lập được tổ chức vào ngày 13/12/2014 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Hùng Vương. Hiện nay, CLB  đang có hơn 60 thành viên là các kỹ sư đến từ các công ty hoạt động trong lĩnh vực TĐH đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương,… cũng như nhận được sự cố vấn từ các chuyên gia trong ngành đối với các vấn đề chuyên môn.

– Quý hội viên vui lòng xem hình để biết thêm thông tin chi tiết.

Quyết định thành lập CLB Kỹ sư
Quyết định thành lập CLB Kỹ sư

Continue reading QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CLB KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN HỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THÀNH HỘI TỰ ĐỘNG HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào quyết định số 5645/QĐ-UBND, Hội Tự động Hóa Tp.HCM xin trân trọng thông báo chính thức về việc đổi tên “Hội Khoa học Công nghệ Tự động Thành phố Hồ Chí Minh” thành “Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh” và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định của UBND về việc đổi tên Hội Continue reading QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN HỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THÀNH HỘI TỰ ĐỘNG HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH