Liên hệ

Hội Tự Động Hóa TP. Hồ Chí Minh

  • Văn phòng: Tầng 8 – Tòa Nhà Liên Hiệp các Hội Khoa Học và       Kỹ Thuật TP.HCM
  • Thư ký: Ms Tuyến – 090 181 4379
  • Email: vanphong@hcmautomation.org.vn
  • Website: www. hcmautomation.org.vn
  • Thông tin Tài Khoản:
  • Số tài khoản: 114000133352
  • Tên tài khoản: HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TP.HCM
  • Ngân hàng: VIETINBANK CN5
Hội Tự Động Hóa TP. Hồ Chí Minh
Hội Tự Động Hóa TP. Hồ Chí Minh

 

Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới.

* indicates required field