Đại hội IV Hội Tự động hoá Việt Nam 2014

Ngày 23 tháng 09 năm 2014 diễn ra cuộc họp Ban Thường Vụ về việc Tổ chức Đại hội IV. Quyết định Đại hội IV Hội Tự động hoá Việt Nam sẽ diễn ra ngày 11 tháng 10 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường lớn, Bộ Khoa học Công nghệ

Số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Thời gian diễn ra Đại Hội ngày 11/10/2014

Hội Tự động hoá
Hội Tự động hoá

Nội dung cuộc họp:

Buổi sáng: HỌP BAN CHẤP HÀNH KHÓA III VÀ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP HỘI

Phần I:

7h30’ – 8h00’: Đón khách, đại biểu

8h00’ – 9h30’: Họp Ban chấp hành khóa III

9h30’ – 10h00’: Nghỉ giải lao

Phần II

10h00’ – 11h30 : Kỷ niệm 20 năm Tự động hóa.

11h30’ – 12h30’: Tiệc trưa

Buổi chiều: ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Phần III:

13h30’ –  15h00’: Tiến hành đại hội

15h00 – 15h30’: Nghỉ giải lao

15h30’ – 17h00:  Tiếp tục thảo luận và bầu cử

17h00’’ – 17h30’: Lễ bế mạc

Đề nghị:

  • Ban chấp hành cũ nếu tiếp tục tham gia phải đăng ký theo bản đăng ký truyền thống của Hội.
  • Các Hội giới thiệu những thành viên tích cực tham gia vào Ban Chấp hành theo hình thức tự nguyện.
  • Khóa phí 3.00.000đ/người nộp tại Đại hội
  • Các hội Thành viên phổ biến và gửi thông tin đến các ủy viên Ban chấp hành của Hội và Hội viên.
  • Các hội thành viên gửi Báo cáo về Văn phòng trước ngày 7 tháng 10 năm 2014.

Theo HỘI  TỰ ĐỘNG HOÁ VIỆT NAM (VAA)