HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TP.HCM NHẬN BẰNG KHEN TỪ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Vừa qua, ngày 11 tháng 10 năm 2014, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Hội.

Kết quả Đại hội đã bầu ra được 99 thành viên trong Ban chấp hành khóa IV, 17 đồng chí trong Ban Thường vụ.Trong đó, Hội tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh (HAuA) có 7 thành viên trong Ban Chấp Hành và 2 thành viên trong Ban thường vụ.

Trong đợt này, đoàn đại biểu HAuA đã tham dự và vinh dự được Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, góp phần phát triển Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Một số hình ảnh về đoàn của Hội tự động hóa Tp.HCM trong đại hội.

Hình đoàn đại biểu HAuA
Hình ảnh đoàn đại biểu HAuA tham dự Đại hội nhiệm kỳ IV
Bằng khen của Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam

Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh