Nội dung kì họp lần 01 BCH – nhiệm kì IV

Sáng ngày 12. 4. 2014, tại VP Hội 451/24/4 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. HCM đã diễn ra buổi họp của Ban Chấp Hành Hội – nhiệm kì IV, với sự có mặt của 13/ 17 ủy viên. Hội nghị thống nhất cử TS Lê Phan Hoàng Chiêu điều hành cuộc họp và TS Trương Đình Châu làm thư kí.
Các thành viên đã thảo luận về tình hình hoạt động Hội trong thời gian qua, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho định hướng phát triển trong tương lai của Hội, đề xuất về cơ cấu nhân sự BCH và với sự nhất trí cao đã tiến hành bầu:
– Chủ tịch Hội nhiệm kì 2013 – 2018: Lê Phan Hoàng Chiêu
– Ban thường vụ nhiệm kì 2013 – 2018 gồm 5 ủy viên:
1. Lê Phan Hoàng Chiêu, Chủ tich
2. Hoàng Chí Thành
3. Lê Thị Hồng Loan
4. Phạm Ngọc Tuấn
5. Trương Đình Châu
Hội nghị cũng sơ bộ đề xuất một số việc cần làm ngay:
– Thành lập 2 Phân hội: Phân hội Doanh nghiệp và Phân hội Nghiên cứu-Đào tạo; cử các Phân hội trưởng và phó cho hai Phân hội này.
– Kiện toàn các ban: Marketing truyền thông, Đối ngoại, Tài chính và Hội đồng Khoa học Công nghệ.
– Tổ chức lại Văn phòng Hội.
– Xây dựng nguồn lực tài chính, chế độ hội phí.
Những vấn đề trên sẽ được bàn thảo và ra quyết định trong một ngày sớm nhất có thể.
Ban Chấp hành – nhiệm kì IV ngỏ lời kêu gọi các Hội viên Đơn vị tích cực tham gia xây dựng Hội bằng sức trẻ sáng tạo giúp cho Hội củng cố và phát triển thật sự bền vững vì lợi ích chung hài hòa cùng lợi ích của mỗi thành viên.