Nội dung kì họp lần 03 BCH – nhiệm kì IV

Sáng 9. 8. 2014, tại VP Hội 451/24/4 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. HCM đã diễn ra buổi họp lần thứ ba của Ban Chấp hành Hội – nhiệm kì IV, với sự có mặt của 10/ 17 ủy viên. Dưới sự điều hành của Chủ tich Hội TS Lê Phan Hoàng Chiêu các thành viên đã thảo luận một số nội dung trọng tâm: công tác tài chính, công tác truyền thông, chương trình hoạt động của các Phân hội và việc thành lập Công ty Tư vấn thuộc Hội.

1. Thông báo một số công việc sau Đại hội

– Hồ sơ đổi tên thành Hội Tự động hóa Tp. Hồ Chí Minh đã chuyển qua Sở Nội Vụ, khoảng cuối tháng 8.2014 sẽ có quyết định.

– Sau khi nhận được đề nghị xin 01 phòng làm việc ở Liên hiệp Hội, lãnh đạo Liên hiệp Hội cho biết đang xét duyệt và sẽ ưu tiên cho Hội.

– Cần hoàn thiện danh sách thành viên các Phân hội và Ban.

2. Công tác tài chính

– Ban Tài chính sẽ đổi thành Ban Kinh tế – Phát triển. Ban cần đề xuất và thực hiện các giải pháp tìm nguồn tài chính cho các hoạt động của Hội.

– Hội sẽ mở tài khoản tại ngân hàng.

– Bổ sung chức danh Kế toán trưởng của Hội.

3. Công tác truyền thông

a. Logo Hội

– Khẩn trương hoàn chỉnh logo Hội với tên mới. Thiết kế mẫu name card, sau khi tham khảo ý kiến sẽ in cho các thành viên BCH.

b. Website của Hội

– Trong khi thiết kế trang web mới, sử dụng trang web cũ nhưng cấn bỏ mầu nền cho dễ đọc. Thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động Hội và thông tin về các thành viên của Hội trên trang web. Ban Nghiên cứu – Đào tạo soạn để đưa các bài viết về công nghệ mới lên trang web.

– Ban Truyền thông cần có kế hoạch xây dựng trang web mới; quy chế vận hành; biên tập nội dung trước khi post lên website

– Đăng kí địa chỉ emai cho các hội viên theo định dạng tên miền hiện tại. Ví dụ:

xyz@hcmautomation.org.vn

– Mỗi hội viên đơn vị phải cử một nhân viên chuyên trách về truyền thông cho website của Hội.

4. Hoạt động Hội

– Các ủy viên BCH cần chủ động đề xuất và tích cực tham gia các hoạt động của Hội.

– Hội sẽ phối hợp với các Khu Công nghiệp, các Hội bạn cần tổ chức các hội nghị, hội thảo, khóa học, giới thiệu sản phẩm … Nếu có thể thì nên tổ chức một hội thảo vào tháng 11. 2014.

– Ban chuyên môn liên hệ với Thành Đoàn tổ chức ngày Tuổi trẻ với Tự động hóa.

– Hưởng ứng các hoạt động Kỉ niệm 20 năm thành lập Hội Tự động hóa Việt Nam của TW Hội.

– Nhân sự:

Thầy Châu đảm nhiệm chức vụ Phân hội phó Phân hội Nghiên cứu – Đào tạo.

Văn phòng Hội: bổ sung anh Võ Hoàng Long (Cty Hàn Mĩ Việt) vào Ban thư kí Hội.

5. Chương trình hoạt động của các Phân hội

– Cuối mỗi năm phải tiến hành họp tổng kết công tác của năm và lên kế hoạch công tác của năm tới.

– Hội tạo điều kiện để các Phân hội tự do hoạt động. Mỗi phân hội cần thực hiện được 02 công việc từ nay đến cuối năm 2014.

a. Phân hội Sản xuất – Kinh doanh

– Kết nối được các doanh nghiệp trong lĩnh vực Tự động hóa

– Lên kế hoạch làm việc với Vietsovpetro, các Hiệp hội Cao su, Nhựa … để tìm kiếm cơ hội, hợp tác trong lĩnh vực Tự động hóa.

b. Phân hội Nghiên cứu –  Đào tạo

– Ban thư ký sẽ tổng hợp các yêu cầu training của các đơn vị hội viên và gửi về Ban Chuyên môn (thầy Châu) để lên kế hoạch, định hướng và hỗ trợ training cho các doanh nghiệp. Đưa các chương trình training lên Website để quảng bá cho Hội.

6. Thành lập Công ty Tư vấn của Hội

Ban Chấp hành biểu quyết nhất trí thông qua việc thành lập Công ty Tư vấn trực thuộc Hội với một số nội dung chủ yếu:

Công ty hoạt động trên danh nghĩa của Hội về hoạt động tư vấn trong lĩnh vực tự động hóa. Ban Chấp hành chịu trách nhiệm về hoạt động của Công ty, chọn ra người đại diện pháp luật của Công ty. Các ủy viên BCH sẽ là những thành viên sáng lập Công ty. Công ty có trách nhiệm đóng góp một phần doanh thu (theo tỉ lệ quy định) xây dựng Hội.

Cụ thể:

Thầy Lâm viết dự thảo Cương lĩnh hoạt động, Quy chế nội bộ của Công ty. Có thể thành lập Quỹ Đầu tư thuộc Hội; Nội dung tư vấn có thể bao gồm các lĩnh vực về thiết kế, marketing …

BCH gửi thông tin thành lập công ty đến các hội viên đơn vị, các Hội bạn để tham khảo ý kiến.