Tag Archives: Ban Chấp Hành

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG ỦY VIÊN BCH NHIỆM KỲ 2013 – 2018

- Căn cứ Quyết định số 4637/QĐUB – NCVX ngày 24/06/1995 của Chủ tịch UBND Tp.HCM cho phép thành lập Hội Khoa học – Công nghệ Tự động Tp.HCM

- Căn cứ Quyết định số 5645/ Qđ-UBND ngày 15 tháng 11 của Chủ tịch UBND Tp.HCM cho phép đổi tên Hội Khoa học – Công nghệ Tự động Tp.HCM thành Hội Tự động hóa Tp.HCM

- Căn cứ vào Điều lệ Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành lần III nhiệm kỳ 2013 – 2018

BAN CHẤP HÀNH HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TP.HCM QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG 04 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2013 – 2018 như sau

Continue reading QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG ỦY VIÊN BCH NHIỆM KỲ 2013 – 2018

Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành lần III Nhiệm kỳ 2013 – 2018

- Hội nghị Ban chấp hành Hội Tự động hóa TPHCM lần thứ ba diễn ra vào ngày 17 tháng 1 năm 2015. Thành phần tham dự gồm có 13 Ủy viên Ban chấp hành và 7 Hội viên được mời.

- Hội nghị đã nghe Ban thường vụ trình bày báo cáo hoạt động năm 2014 và chương trình hoạt động 2015, công bố các quyết định của Chủ tịch Hội, đề xuất bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, dự thảo Quy chế tài chính của Hội

Continue reading Nghị Quyết Hội Nghị Ban Chấp Hành lần III Nhiệm kỳ 2013 – 2018

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BAN CHẤP HÀNH HỘI TĐH TP.HCM NHIỆM KỲ IV

- Căn cứ vào Quyết định số 055/QĐ-LHH về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2013 – 2018), Hội Tự động hóa Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo chính thức danh sách Ban Chấp hành Hội khóa 2013 – 2018 với các 17 ủy viên sau:

  • Ông Lê Phan Hoàng Chiêu – Chủ tịch
  • Ông Hoàng Chí Thành – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
  • Bà Lê Thị Hồng Loan – Phó Chủ tịch
  • Ông Trương Đình Châu – Phó Chủ tịch
  • Ông Phạm Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch

Continue reading QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BAN CHẤP HÀNH HỘI TĐH TP.HCM NHIỆM KỲ IV

HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TP.HCM NHẬN BẰNG KHEN TỪ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Vừa qua, ngày 11 tháng 10 năm 2014, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Hội.

Kết quả Đại hội đã bầu ra được 99 thành viên trong Ban chấp hành khóa IV, 17 đồng chí trong Ban Thường vụ. Continue reading HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TP.HCM NHẬN BẰNG KHEN TỪ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Nội dung kì họp lần 03 BCH – nhiệm kì IV

Sáng 9. 8. 2014, tại VP Hội 451/24/4 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. HCM đã diễn ra buổi họp lần thứ ba của Ban Chấp hành Hội – nhiệm kì IV, với sự có mặt của 10/ 17 ủy viên. Dưới sự điều hành của Chủ tich Hội TS Lê Phan Hoàng Chiêu các thành viên đã thảo luận một số nội dung trọng tâm: công tác tài chính, công tác truyền thông, chương trình hoạt động của các Phân hội và việc thành lập Công ty Tư vấn thuộc Hội. Continue reading Nội dung kì họp lần 03 BCH – nhiệm kì IV

Nội dung kì họp lần 02 BCH HAuA – nhiệm kì IV

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2014, tại VP Hội 451/24/4 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp.HCM đã diễn ra buổi họplần thứ hai của Ban Chấp hành Hội – nhiệm kì IV, với sự có mặt của11/ 17 ủy viên. Dưới sự điều hành của Chủ tich Hội TS LêPhan Hoàng Chiêu các thành viên đã đềxuất cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành và thảo luận một số việc cần làm ngay. Continue reading Nội dung kì họp lần 02 BCH HAuA – nhiệm kì IV

Nội dung kì họp lần 02 BCH HAuA – nhiệm kì IV

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2014, tại VP Hội 451/24/4 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp.HCM đã diễn ra buổi họplần thứ hai của Ban Chấp hành Hội – nhiệm kì IV, với sự có mặt của11/ 17 ủy viên. Dưới sự điều hành của Chủ tich Hội TS LêPhan Hoàng Chiêu các thành viên đã đềxuất cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành và thảo luận một số việc cần làm ngay. Continue reading Nội dung kì họp lần 02 BCH HAuA – nhiệm kì IV

Nội dung kì họp lần 01 BCH – nhiệm kì IV

Sáng ngày 12. 4. 2014, tại VP Hội 451/24/4 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. HCM đã diễn ra buổi họp của Ban Chấp Hành Hội – nhiệm kì IV, với sự có mặt của 13/ 17 ủy viên. Hội nghị thống nhất cử TS Lê Phan Hoàng Chiêu điều hành cuộc họp và TS Trương Đình Châu làm thư kí.
Các thành viên đã thảo luận về tình hình hoạt động Hội trong thời gian qua, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho định hướng phát triển trong tương lai của Hội, đề xuất về cơ cấu nhân sự BCH và với sự nhất trí cao đã tiến hành bầu: Continue reading Nội dung kì họp lần 01 BCH – nhiệm kì IV