Tag Archives: Internet of Things

Internet of Things sẽ tạo đà phát triển “nóng” cho Việt Nam

Internet of Things (IoT) có thể được ứng dụng vào hàng loạt lĩnh vực “nóng” của chính phủ như giao thông, y tế, nông nghiệp…, tuy nhiên, Việt Nam phải lựa chọn giải pháp phù hợp với khả năng tài chính, nguồn lực, cân nhắc việc sử dụng nền tảng công nghệ mở và công nghệ đóng… để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Tại hội nghị về các giải pháp Internet của vạn vật (Internet of Things – IoT), đại diện Intel nhận đinh IoT là lĩnh vực rất tiềm năng, hiện nay trên thế giới mới có khoảng 15 tỷ thiết bị được kết nối (thiết bị gia dụng, công nghệ xe hơi, thiết bị cảm biến, thiết bị đeo, smartphone…) và dự tính đến năm 2020 có khoảng 50 tỷ thiết bị được kết nối Internet.

IoT có thể được ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, y tế…
IoT có thể được ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, y tế…

Trong làn sóng phát triển đó, tại Việt Nam, IoT cũng rất tiềm năng khi có thể đi vào hàng loạt lĩnh vực “nóng” của chính phủ như giao thông, y tế, nông nghiệp… nhằm giúp hạ thấp chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ…

Continue reading Internet of Things sẽ tạo đà phát triển “nóng” cho Việt Nam