Tag Archives: Năng lượng xanh

Trải nghiệm Năng lượng Xanh và Hiệu quả’ 2014

XEE 2014 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội bởi Schneider Electric nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong quản lý năng lượng, giải quyết những thách thức về năng lượng, cũng như hướng đến phát triển bền vững

Continue reading Trải nghiệm Năng lượng Xanh và Hiệu quả’ 2014