Tag Archives: Nhiệm kì IV

Nội dung kì họp lần 03 BCH – nhiệm kì IV

Sáng 9. 8. 2014, tại VP Hội 451/24/4 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. HCM đã diễn ra buổi họp lần thứ ba của Ban Chấp hành Hội – nhiệm kì IV, với sự có mặt của 10/ 17 ủy viên. Dưới sự điều hành của Chủ tich Hội TS Lê Phan Hoàng Chiêu các thành viên đã thảo luận một số nội dung trọng tâm: công tác tài chính, công tác truyền thông, chương trình hoạt động của các Phân hội và việc thành lập Công ty Tư vấn thuộc Hội. Continue reading Nội dung kì họp lần 03 BCH – nhiệm kì IV

Nội dung kì họp lần 02 BCH HAuA – nhiệm kì IV

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2014, tại VP Hội 451/24/4 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp.HCM đã diễn ra buổi họplần thứ hai của Ban Chấp hành Hội – nhiệm kì IV, với sự có mặt của11/ 17 ủy viên. Dưới sự điều hành của Chủ tich Hội TS LêPhan Hoàng Chiêu các thành viên đã đềxuất cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành và thảo luận một số việc cần làm ngay. Continue reading Nội dung kì họp lần 02 BCH HAuA – nhiệm kì IV

Nội dung kì họp lần 02 BCH HAuA – nhiệm kì IV

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2014, tại VP Hội 451/24/4 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp.HCM đã diễn ra buổi họplần thứ hai của Ban Chấp hành Hội – nhiệm kì IV, với sự có mặt của11/ 17 ủy viên. Dưới sự điều hành của Chủ tich Hội TS LêPhan Hoàng Chiêu các thành viên đã đềxuất cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành và thảo luận một số việc cần làm ngay. Continue reading Nội dung kì họp lần 02 BCH HAuA – nhiệm kì IV

Nội dung kì họp lần 01 BCH – nhiệm kì IV

Sáng ngày 12. 4. 2014, tại VP Hội 451/24/4 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. HCM đã diễn ra buổi họp của Ban Chấp Hành Hội – nhiệm kì IV, với sự có mặt của 13/ 17 ủy viên. Hội nghị thống nhất cử TS Lê Phan Hoàng Chiêu điều hành cuộc họp và TS Trương Đình Châu làm thư kí.
Các thành viên đã thảo luận về tình hình hoạt động Hội trong thời gian qua, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho định hướng phát triển trong tương lai của Hội, đề xuất về cơ cấu nhân sự BCH và với sự nhất trí cao đã tiến hành bầu: Continue reading Nội dung kì họp lần 01 BCH – nhiệm kì IV