Thông tin về việc đăng kí đề tài tự động hóa

Thông tin về việc đăng kí đề tài – dự án tham gia 03 Chương trình trọng điểm do Sở KH & CN Tp. HCM quản lí

Nguyễn Ngọc Lâm

Ban Chủ nhiệm Chương trình Công nghệ Công nghiệp -Tự động hoá

Hiện nay, Sở KH & CNthành phố quản lý 3 Chương trình trọng điểm của TP mà các doanh nghiệp thành viên của Hội có thể tham gia, gồm:

  1. Chương trình công nghệ công nghiệp & Tự động hoá (Đề tài)
  2. Chương trình sản xuất thiết bị giá thành thấp/ CT-04 (Dự án)
  3. Chương trình Robot công nghiệp (Đề tài – Dự án)

Về kinh phí: đề tài được cấp từ ngân sách theo đăng ký; dự án được cấp tối đa 30% tổng dự án (không hoàn lại), doanh nghiệp tự lo 70% kinh phí.

Về yêu cầu: có thể xem thêm các file yêu cầu cho đề tài – dự án và một số ví dụ đính kèm dưới đây.

Có thể các Anh – Chị cònbăn khoăn về quyền sở hữu trí tuệ, về biên soạn đăng ký. thủ tục, báo cáo, vềviệc mời các nhà KH KT tham gia đề tài,…việc này tôi có thể hướng dẫn, hỗ trợ.

Mong các Anh – Chị suy nghĩ, tìm đề tài và trao đổi trước. Nếu có yêu cầu, chúng ta có thể tổ chức 1 cuộc họp để thảo luận vấn đề này. Tháng 5-6, Sở KH & CN sẽ bắt đầu nhận đăng ký cho 2015.

 

Hội Tự Động Hóa TP. Hồ Chí Minh